Компанията Management Systems е призната по целия свят заради опита ни в оказването на помощ на ръководствата на фирмите при разработването на капацитета за изграждане на стабилни и успешни организации, най-добрите в своя клас.

Практиката ни се базира върху изследването на д-р Ерик Фламхолц, президент и основател на компанията Management Sysytems, и почетен професор от школата по мениджмънт "Андерсън" към университета в Лос Анджелис, южна Калифорния. Ключовият фактор в изследването на д-р Фламхолц и работата на компанията Management Systems с нашите клиенти се състоеше в отговора на един фундаментален въпрос: “Какво може да направи дадена организация, за да повиши вероятността за успех в дългосрочен мащаб? И ние отговорихме на този важен въпрос, разработвайки базирани на изследвания, но въпреки това предназначени за практиката инструменти и специфични методологии, които вие можете да използвате, за да подобрите собствената си ефективност, тази на екипа ви и на вашата организация, и да осигурите устойчив и дългосрочен успех. Конкретно, ние предлагаме инструменти и методологии, които ви помагат да:

  • оценявате степента, до която компанията ви е позиционирана за продължителен успех (организационна оценка),
  • разработвате и ефективно осъществявате определен стратегически план (стратегическо планиране),
  • проектирате и управлявате ефективно структурата на компанията си  (проектиране на структура),
  • проектирате и ефективно да внедрявате върхови системи на управление,
  • подобрявате ефективността на вашия екип от мениджъри и лидери (развитие на управлението и лидерството), и
  • управлявате ефективно културата на компанията си (управление на корпоративната култура).

Ние обслужваме клиенти в целия свят от нашите корпоративни офиси в Лос Анджелиз, Калифорния, също както и в сътрудничество с нашата мрежа от филиали по света.

Щракнете тук, за да вземете нашето Проучване на проблеми, свързани с израстването

Проверете дали организацията ви изпитва проблеми, свързани с израстването. Научете повече


За да се свържете със Системите за управление, прегледайте страницата ни за Връзка с нас.

 

За да се свържете с нашите филиали по света, прегледайте страницата Филиали по света.