Công ty Management Systems được công nhận khắp thế giới nhờ khả năng giúp khách hàng phát huy tối đa tiềm năng, tạo dựng những tổ chức thành công, bền vững và vượt trội trong ngành.

Phương pháp của chúng tôi dựa trên nghiên cứu của tiến sĩ Eric Flamholtz, Chủ tịch và nhà sáng lập của Management Systems, đồng thời cũng là Giáo Sư Danh Dự tại Trường Chuyên Ngành Quản Lý Anderson thuộc UCLA. Điểm then chốt trong nghiên cứu của tiến sĩ Flamholtz và trong quá trình hợp tác giữa Management Systems với khách hàng là để trả lời câu hỏi cốt yếu: “Tổ chức này có thể làm gì để gia tăng khả năng thành công bền vững?” Để trả lời, chúng tôi đã thực hiện nhiều nghiên cứu và đưa ra các công cụ thực tiễn, các phương pháp dễ áp dụng. Mục đích là để khách hàng nâng cao hiệu quả của bản thân, đội ngũ và tổ chức, và mang lại thành quả bền vững dài lâu. Đặc biệt, chúng tôi có những công cụ và phương pháp để giúp khách hàng:

  • Đánh giá định lượng về vị thế của công ty (đánh giá tổ chức);
  • Lập và thực thi chiến lược một cách hiệu quả (hoạch định chiến lược);
  • Thiết kế và điều chỉnh cấu trúc tối ưu cho tổ chức (thiết kế cấu trúc);
  • Thiết kế và thực thi các hệ thống quản lí hiệu năng;
  • Nâng cao hiệu quả của ban quản lý/nhóm lãnh đạo (phát triển đội ngũ quản lý/lãnh đạo); và
  • Điều chỉnh những thói quen làm việc của công ty (quản lý văn hóa tổ chức).

Chúng tôi phục vụ khách hàng khắp thế giới từ văn phòng trụ sở tại Los Angeles, California, và qua việc hợp tác với mạng lưới những cộng tác viên trên toàn cầu.

 

 

 

 Bấm vào đây để trả lời bản Khảo Sát về Vấn Đề Tăng Trưởng

để tìm ra những vấn đề về tăng trưởng mà tổ chức của quý vị có thể đang gặp phải.
Tìm hiểu thêm


Để liên lạc với Management Systems, vui lòng đến trang  Contact Us.
Để liên lạc với các cộng tác viên toàn cầu của chúng tôi, vui lòng đến trang Global Affiliates.